Installatie Verantwoordelijke & Werk Verantwoordelijke voor uw elektrische aansluiting
info@energie-infra.nl

Installatie Verantwoordelijke

Installatieverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning

Als u eigenaar bent van een bedrijf dat in het bezit is van een hoog- of laagspanningsinstallatie bent u wettelijk gezien een installatieverantwoordelijke (IV).

Wet- en regelgeving:

De ARBO wet verplicht werkgevers tot gedocumenteerd beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering, beheer en onderhoud van de elektrische installaties. De werknemer is verplicht zich hier aan te houden.

De regelgeving met betrekking tot bedrijfsvoering van elektrische installaties is gebaseerd op de Arbowetgeving. Art 3.4 en 3.5 geven duidelijk weer wat de verplichtingen zijn ten aanzien van de elektrische installaties, maar ook voor wat betreft werken met, aan of in de nabijheid van de elektrische installaties.

Richtlijnen met betrekking tot de operationele veiligheid zijn omschreven in de NEN 3140. Deze richtlijn geeft een praktische invulling van de Arbo wetgeving Beleidsregel 3.4 Arbobesluit.

Bedrijfsvoering elektrische installaties is geregeld in de normen NEN-EN 50110-1, de algemene Europese bepalingen en NEN 3140 aanvullende Nederlandse bepalingen.

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan alle handelingen die noodzakelijk zijn om de elektrische installatie onder normale en abnormale omstandigheden te laten functioneren.

iv-en-wv-hoogspanning
transformator-huis-hoogspanning-1

Definitieomschrijving conform bepaling 3.2.2 van NEN-EN 50110: “Iemand die (schriftelijk) is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering van de elektrische installatie. Voor zover noodzakelijk mogen delen van deze verantwoordelijkheid worden overgedragen aan anderen.”

Een installatieverantwoordelijke is dus verplicht om de hoog- en/of laagspanningsinstallatie goed te beheren en te onderhouden. Bovenal is de Installatie Verantwoordelijke voor een goede bedrijfsvoering en veiligheid van de werkers verantwoordelijk. Dat is lastig als dat iets is waar men geen verstand van heeft.

Gelukkig kunt u deze verantwoordelijkheid delegeren. Energie & Infra Nederland kan u daarin van dienst zijn. Niet alleen door onze ruim 25 jaar ervaring, maar ook met de juiste certificaten. Wij kunnen al deze zorgen bij u weg nemen en samen met u een verantwoord beleid, bedrijfsvoering en onderhoudsprogramma op te zetten.

Bent u installatieverantwoordelijke en bent u op zoek naar een werkverantwoordelijke (WV)? Ook dan kunnen we u prima van dienst zijn.

Liever direct met een medewerker chatten?

Neem contact met ons op via WhatsApp
WhatsAPP direct