Installatie Verantwoordelijke & Werk Verantwoordelijke voor uw elektrische aansluiting
info@energie-infra.nl

Thermografie metingen

Is mijn installatie in goede conditie EN hoe maak je dit goed inzichtelijk?
De eigenaar/beheerder van de installatie is daarvoor verantwoordelijk en zal zich dat te allen tijde afvragen.

Een van de manieren om daar achter te komen is een thermo grafisch onderzoek. Hiermee zijn onder andere potentiële probleemlocaties op te sporen. Het warmtebeeld geeft aan onder welke omstandigheden de installatie functioneert. Dit geeft een goede indruk of er mogelijke problemen in de toekomst kunnen optreden voordat ze tot storing leiden. Correctief onderhoud, of erger uitval/storing, zorgen namelijk voor meer dan alleen ongemak. Dit komt altijd ongelegen en kan financieel ook in de papieren lopen door beschadigde componenten en inkomstenverlies. Daarnaast is er een risico op mogelijk letsel van medewerkers en/of derden.

De bijgaande foto’s geven een mooi voorbeeld van een aankomend probleem. Nu functioneert deze installatie nog, maar als hier geen preventief onderhoud wordt gepleegd zal er beschadiging aan de installatie ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Thermografie meting elektrische installatie onderhoud
Thermografie meting elektrische installatie onderhoud

Hier is goed te zien dat de blauwe fase (die dubbel is uitgevoerd en dus gelijk belast zijn) een temperatuurverschil hebben.

Thermografie meting onderhoud elektrische installatie
Thermografie meting onderhoud elektrische installatie

Wilt u weten of uw installatie in goede conditie is?

Neem dan contact met ons op; Wij kunnen dit voor u inzichtelijk maken en ook oplossen
Neem contact op